Кедендік әкімшілендіру

Кедендік рәсімдер түрлері

1. Тауарларға қатысты кедендік реттеу мақсатында кедендік рәсімдердің мынадай түрлері белгіленеді:

 1. ішкі тұтыну үшін өндіріс;
 2. экспорт;
 3. кедендік транзит;
 4. кеден қоймасы;
 5. кеден аумағында өңдеу;
 6. кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу;
 7. ішкі тұтыну үшін өңдеу;
 8. уақытша әкелу (жіберу);
 9. уақытша әкету;
 10. реимпорт;
 11. реэкспорт;
 12. бажсыз сауда;
 13. жою;
 14. мемлекет пайдасына бас тарту;
 15. еркін кедендік аймақ;
 16. тегін қойма;
 17. арнайы кедендік рәсім (кедендік мақсаттар үшін кеден одағының кедендік аумағында немесе одан тыс жерлерде тауарлардың жекелеген санаттарын пайдалану және (немесе) билік ету шарттары мен талаптарын айқындайтын кедендік рәсім).

2. Осы баптың 1-тармағының 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген кедендік рәсімдер Кеден одағына мүше мемлекеттердің халықаралық шарттарымен белгіленеді.

3. Арнайы кедендік рәсім Кеден одағы комиссиясының шешімімен айқындалатын тауарлардың шарттары мен санаттарына сәйкес кеден одағына мүше мемлекеттің заңнамасымен белгіленеді.
(3-тармақ жаңа редакцияда 04.16.2010 ж.)

Кедендік рәсімдерді таңдау және өзгерту

1. Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар тұлғаның таңдауы бойынша осы Кодексте көзделген тәртіпте және шарттарда белгілі бір кедендік режимге орналастырылады.

2. Тауарлардың кедендік режимін тұлға осы Кодексте көзделген тәртіпте және шарттарда Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілген тауарларының арналуы мен пайдалану мақсатына қарай басқа кедендік режимге өзгертуі мүмкін.

Кедендік рәсімге орналастыру

Осы Кодексте белгіленген тәртіппен кеден органының тауарларды шығарған күні тауарларды кедендік режимде орналастырған күн болып есептеледі.

Тауарларды кедендік рәсімге орналастыру шарттарын сақтауды растау міндеттемесі

Тауарларды кедендік рәсімге орналастыру шарттарын сақтауды растайтын міндеттеме декларантқа жүктеледі.

Кедендік рәсімдердің шарттарын сақтау бойынша кедендік бақылау

1. Тауарлар кеден одағының тауарларының мәртебесін иемденбейтін кедендік рәсімдердің шарттарын сақтауды, кедендік бақылауды осы Кодексте белгіленген тәртіппен тауарлар осы кедендік рәсімге сәйкес шығарылған кеден одағына мүше мемлекеттің кеден органдары жүзеге асырады.

2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген, кеден органы тауарларды кедендік рәсіммен орналастырған Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекетке қарағанда, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше өзге мемлекеттің аумағындағы тауарларға қатысты кедендік бақылау осы Кодекстің 17-тарауына сәйкес өткізіледі.

Кедендік рәсімнің шарттары мен талаптарын сақтамағаны үшін жауапкершілік

Кедендік рәсімнің шарттары мен талаптарын сақтамағаны үшін жауапкершілікті Кеден одағына мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес декларантқа жүктеледі.

Кедендік рәсімге орналастырылған тауарларды алып қою (қамауға алу) салдары

1. Кедендік одаққа мүше-мемлекеттер заңдарына сәйкес кедендік рәсіммен орналастырылған тауарлар алып қойылған не осындай тауарларға тыйым салынған жағдайда осы тауарларға қатысты кедендік рәсімнің қолданысы тоқтатыла тұрады.

Егер тауарларды алып қоюдың күшін жою не оларға тыйым салудың күшін жою туралы шешім қабылданса, кедендік рәсімнің қолданысы қайта басталады

Кедендік рәсімінің қолданысы қайта басталған кезде осы бөлімге сәйкес есепке жазу және төлеу көзделген пайыздар кедендік рәсімді қолдану тоқтатыла тұрған кезеңге есепке жазылмайды және төленбейді.

2. Кедендік рәсіммен орналастырылған тауарлар соттың шешімі бойынша тәркіленген немесе мемлекет меншігіне айналдырылған кезде осы тауарларға қатысты кедендік рәсімнің қолданысы тоқтатылады, ал тәркіленген немесе мемлекеттік меншікке айналдырылған шетелдік тауарлар кеден одағы тауарларының мәртебесін алады.

3. Егер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тұлғаны әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылыққа тарту оның тауарларды кедендік рәсімге сәйкес пайдалану шарттарын сақтамауына байланысты болса және жол берілген сақтамау осы кедендік рәсімді одан әрі қолданудың мүмкін болмауына алып келсе, кедендік рәсімнің қолданысы тұлғаны жауаптылыққа тарту жөніндегі тиісті шешім күшіне енген күннен кейінгі күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде аяқталуға тиіс.

Кедендік рәсімнің қолданысы осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мерзімде аяқталмаған кезде кедендік рәсімнің қолданысы тоқтатылады, ал тауарларды кеден органдары осы Кодекстің 21-тарауына сәйкес кідіртеді.

Қолданбасын орнатыңыз:
1) Ашыңыз сайты Safari
2) сақтау Түймешігін түртіңіз
3) Қосу экран үйге