Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер

Директорлар Кеңесі жанынан 4 комитет жұмыс істейді, олардың құзыретіне инвестициялар тарту, аудит, Стратегиялық жоспарлау, тәуекелдерді басқару, кадрлар, сыйақылар, әлеуметтік мәселелер, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер бойынша мәселелерді қарау кіреді.

 • Аудит жөніндегі Комитет;
 • Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитеті;
 • Стратегиялық жоспарлау комитеті;
 • Инвестицияларды тарту және қолдау Комитеті.

Комитеттер Директорлар кеңесінің отырысында қаралғанға дейін неғұрлым маңызды мәселелер шеңбері бойынша егжей-тегжейлі талдау жүргізу және ұсынымдар әзірлеу үшін құрылған. Комитеттер қарайтын мәселелер бойынша түпкілікті шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

Аудит жөніндегі комитеттің құрамы:

 • Ульф Вокурка - тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
 • Наурзгалиева Айжан Абакановна - тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
 • Сейджапарова Динара Нұрланқызы - тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
 • Шашпан Лаура Алтайқызы-тәуелсіз директор, комитет мүшесі.

Аудит жөніндегі комитеттің сандық және дербес құрамы Директорлар кеңесінің 2022.02.28 № 01/22 шешімімен айқындалды.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер комитетінің құрамы:

 • Наурзгалиева Айжан Абакановна-тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
 • Ульф Вокурка - тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
 • Сейджапарова Динара Нұрланқызы - тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
 • Шашпан Лаура Алтайқызы-тәуелсіз директор, комитет мүшесі.

Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер Комитетінің сандық және дербес құрамы Директорлар кеңесінің 2022.02.28 № 01/22 шешімімен айқындалған.

Стратегиялық жоспарлау комитетінің құрамы:

 • Ульф Вокурка - тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
 • Наурзгалиева Айжан Абакановна-тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
 • Сейджапарова Динара Нұрланқызы - тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
 • Шашпан Лаура Алтайқызы - тәуелсіз директор, комитет мүшесі.

Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеттің сандық және дербес құрамы Директорлар кеңесінің 28.02.2022 ж. № 01/22 шешімімен айқындалды.

Инвестицияларды тарту және қолдау комитетінің құрамы:

 • Сейджапарова Динара Нұрланқызы-тәуелсіз директор, комитет төрағасы;
 • Наурзгалиева Айжан Абакановна-тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
 • Ульф Вокурка - тәуелсіз директор, комитет мүшесі;
 • Шашпан Лаура Алтайқызы - тәуелсіз директор, комитет мүшесі.

Инвестицияларды тарту және қолдау жөніндегі комитеттің сандық және дербес құрамы Директорлар кеңесінің 28.02.2022 ж. № 01/22 шешімімен айқындалған.

Қолданбасын орнатыңыз:
1) Ашыңыз сайты Safari
2) сақтау Түймешігін түртіңіз
3) Қосу экран үйге