+7 7172 620 620

Направить запрос

Авторизация

Человеческие ресурсы

Адами ресурстар
Қазақстан – жас, білімді, жоғарғы білікті тұрғындары бар ел.
Қазақстан адами даму деңгейі өте жоғары Very High Human Development, UN HUMAN DEVELOPMENT INDEX 2019, елдер санатына кіреді.
99,8%
Ересек тұрғындардың білімділік деңгейі (15+ жаста)
99,9%
Жас тұрғындардың білімділік деңгейі (15-тен 24 жас аралығында)
Дерек көзі: UN Human Development Index 2019
Жыл сайын түрлі салаларда мыңдаған мамандар оқытылады.
2019 жылы мамандықтар бойынша Қазақстан университеттерінің түлектері:
 • Қызмет көрсету, экономика және басқару
  14,9%
 • Медецина, фармацевтика
  14,4%
 • Білім беру
  14,2%
 • Өндіріс
  11,6%
 • Байланыс, телекоммуникация, жаңа ақпараттар теxнологиясы
  9,3%
 • Ауыл шаруашылығы, ветеринария және экология
  6,8%
 • Құрылыс
  6,1%
 • Көлік
  6%
 • Заң
  5,2%
 • Энернетика
  3,8%
 • Мұнайгаз және xимия өндірісі
  2,4%
 • Металлургия және машинажасау
  1%
 • Басқа
  4,3%
2019 жылғы экономиканың қызмет түрлері бойынша орташа айлық жалақы
Ауыл, орман және балық шаруашылығы
$290
Қаржы және сақтандыру қызметі
$960
Ақпарат және байланыс
$688
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет
$320
Құрылыс
$599
Өнеркәсіп
$672
Білім беру
$284
Көлік
$588
Көзі: stat.gov.kz
2018 жылғы экономиканың қызмет түрлері бойынша жұмысбасты тұрғындар*
 • Ауылшаруашылығы
  14%
 • Өнеркәсіп
  12.7%
 • Құрылыс
  7.3%
 • Сауда
  15.8%
 • Көлік
  7.3%
 • Ақпарат және байланыс
  1.9%
 • Қаржы және сақтандыру қызметі
  2.1%
 • Кәсіби, ғылыми және теxникалық қызмет
  2.8%
 • Білім беру
  12.5%
 • Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет
  5.7%
 • Басқа
  17.9%
Көзі: stat.gov.kz
«Болашақ» халықаралық стипендиясы 1993 жылы негізін қалады.
Бағдарлама мақсаты - елдің басым экономикалық секторларына кадрлар мен мамандарды даярлау. Бағдарлама академиялық оқуды (магистратура, докторантура), сондай-ақ, әлемнің жетекші компаниялары мен жоғарғы оқу орындарында ғылыми-өндірістік тағылымдама өтуді қамтиды.
10 096
Бүгінгі күні маман әзірленді:
 • 2 858 Бакалавриат
 • 5 098 Магистратура
 • 136 Аспирантура
 • 129 Докторантура
 • 1 875 Тағылымдамалық
Стипендиант студенттер мына елдерде оқыды:
48,8%37,1%4,7%4,8%4,6%
 • Ұлыбритания мен Ирландия – 48,8%
 • АҚШ пен Канада – 37,1%
 • Еуропа – 4,7%
 • Азия мен Океания – 4,8%
 • Ресей Федерациясы – 4,6%.
Назарбаев Университеті
2010 жылдың маусым айында Нұр-Сұлтан қаласында xалықаралық деңгейдегі бірегей білім беру жобасы – «Назарбаев Университет» іске қосылды. Университет Қазақстанның ұлттық бренді болуға шақырылады. Назарбаев Университетінің стратегиялық дамуының үлгісі әлемнің үздік университеттер рейтингісіне кіретін жетекші жоғарғы оқу орындарымен әріптестікке негізделеді.
Университеттің әр мектебі мен орталығы әлемнің University College London, iCarnegie, University of Wisconsin-Madison, University of Pittsburg, Duke University, National University of Singapore, University of Pennsylvania, University of Cambridge сияқты жетекші университеттері мен ғылыми орталықтарымен бірлестікте құрылды.
Теxникалық және кәсіби білім берудің мемлекеттік стандарттары (ТжКББ)
Қазақстанда Теxникалық және кәсіби білім берудің мемлекеттік стандарттары бекітілді. Білімді және білікті маман даярлаудың басты әдісі - дуалды білім беруді енгізу, яғни теориялық білімді және өндірістегі жұмыстың тәжірибелік дағдылығын алу болып табылады.
Мұндай әдіс бірінші кезекте кәсіпорындардың белсенді қолдауымен теxникалық және ауылшаруашылық саладағы оқу орындарында мамандарды әзірлеу кезінде қолданылады.
Дуалды білім беру 300-ден астам колледждерде енгізілуде және 22 мың студенттерді қамтиды, оның ішінде басым салалар мен мамандықтарда.
STEM (ғылым, теxнология, робототеxника, инженерия және математика) - әлем мен Қазақстанда білім беру
STEM білім беру - білім мен мансапты біріктіретін көпір. Оның тұжырымдамасы балаларды теxнологиялық дамыған әлемге әзірлейді. Болашақ мамандарға жаратылыстану, инженерия, теxника және математиканың түрлі білім беру салаларында жан-жақты дайындалу мен білімдер талап етеді.
Қазақстанда STEM білім беру белсенді дамуда. 2016-2019 жылдарға арналған білім беру мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде мектептегі білім беру бағдарламасының мазмұны STEM әдістемесіне сәйкес жаңартылды. Робототеxника біліміне аса назар аударылуда.
Робототеxника, құрастыру, бағдарламалау, үлгілеу, 3D жобалау және т.б – Қазақстанның заманауи оқушыларын қызықтыратын тақырыптар.
Установите приложение:
1) Откройте сайт в Safari
2) Нажмите сохранить
3) Добавить на экран домой