Vize alımı

Kazakistan Cumhuriyeti ile ilgili taraf ile yapılan anlaşma veya Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile başka herhangi bir düzen belirlenmemiş ise, Kazakistan Cumhuriyeti bölgesine girmek için vize alınması gerekmektedir.

Pasaport türlerine veya tek taraflı sunulan vizesiz girişe göre KC vatandaşlarının karşılıklı vizesiz seyahatleri hakkında Kazakistan Cumhuriyeti ile anlaşmaları olan ülkeler LİSTESİ

     

26 haziran 2015 tarihinden 483 nolu Kazakistan Cumhuriyetinin hükümetinin kararına göre Avustralya Birliği, Macaristan, İtalya Cumhuriyeti, Monako Prensliği, Belçika Krallığı, İspanya Krallığı, Hollanda, Norveç Krallığı, İsveç Krallığı, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya Federativ Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, İsviçre Konfederasyonu ve Japonya’nın vatandaşları 16 temmuz 2015 tarihinden 31 aralık 2017 tarihine kadar Kazakistan Cumhuriyetinin devlet sınırının geçilmesinin anından beri 15 takvim günü süresine viza taleplerinden serbest bırakılır.

 

Kazakistan Cumhuriyeti vizesini almak için sunulacak evraklar listesi

 

1. Kazakistan Cumhuriyeti’nde sürekli ikamet eden yabancı uyruklu ve uyruksuz kişiler ile Kazakistan Cumhuriyeti’ne özel işleri için veya kalıcı ikamet etmek için gelenler hakkında emniyet dairelerinde verilen vize desteği/rica/ruhsat.

2. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Sınırından geçmek hakkını tanıyan seyahat belgesi.

3. Kazakistan Cumhuriyeti vize işlemleri Kurallarının 15 No’lu Eki uyarınca düzenlenmiş ve doldurulmuş anket formu (1 nüsha).

4. Seyahat belgesindeki resminde başında aynı şapka olması şartı ile, milli veya dini kimliği gereği zorunlu şapka takmaları gereken kişiler hariç, şapkasız, güneş gözlüğü takmadan tam yüz çekilmiş 3,5x4,5 cm ebatlarında siyah-beyaz yada renkli fotoğraf. Fotoğraf belgenin düzenlendiği tarihe yakın dönemde çekilmiş olmalıdır.

5. Konsolosluk harcın yatırıldığına dair makbuz.

6. «D1», «D2» ve «D3» kategorideki vizeler için gönderen/görevlendiren kurumun ilgili kişiye vize verilmesi konulu rica yazısı da ilaveten sunulacaktır.

7. «J1» kategorideki vize için ilaveten aşağıdakiler sunulacaktır:

1) vatanına geri dönenler kontenjanı kapsamına alınması için başvuru dilekçesi-anket formu;

2) nüfus cüzdanında milliyeti hakkında bilgi olmadığı durumlarda, ulusal kimliğini teyit edici belgeler;

3) vatanına geri dönenler kontenjanı kapsamına alınması için başvuru yapan kişinin ailesi hakkında bilgileri teyit edici evraklar;

4) vatanına geri dönenler kontenjanı kapsamına alınması konusunda öncelikli hak sahibi olduğunu teyit edici evraklar (varsa);

5) 664 sayılı ve 30 eylül 2011 tarihli (Kanun Hükmünde Kararnamelerin devlet sicili defterinde 7274 No altında kayıtlı) Kazakistan Cumhuriyeti sağlık Bakanı talimatı ile onaylanan yabancı uyruklu ve uyruksuz kişilerin Kazakistan Cumhuriyeti’ne girişlerini engelleyecek hastalıklar listesi konusu hiç bir hastalığın ne kendisinde, ne de aile mensuplarında bulunduğunu doğrulayan belge;

6) kendisi ve yetişkin aile mensuplarının sabıka kaydı bulunup bulunmadığına dair belge.

8. «J2» kategorideki vize için ilaveten aşağıdakiler sunulacaktır:

1) göç polisi memurlarınca verilmiş dilekçe-anket formunun doldurulmuş hali;

2) davet eden tarafın kendi mülkiyetinde bulundurduğu mekanda söz konusu vize almak için başvuran kişinin kalıcı olarak ikamet kaydın yapılmasına karşı olmadığına dair Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşının ya da Kazakistan Cumhuriyeti’nde sürekli ikamet eden yabancı uyruklu veya uyruksuz kişinin dilekçesi;

3) davet eden tarafın Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında sürekli ikamet etmekte olduğunu teyit edici belgeler veya işbu maddenin 2). bendi konusu mekanın mülkiyet hakkını teyit edici evrakları;

4) başvuruda bulunan kişinin vatandaşı olduğu veya kalıcı olarak ikamet ettiği ülkedeki yetkili kurumlarınca verilen ve söz konusu kişinin yurtdışında kalıcı ikamet etmek için çıkışına izin verildiğini teyit edici belge;

5) mali durumunu açıklayan ve Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında bulunduğu sürece yeterliliğini teyit edici belge (daha önce Kazakistan Cumhuriyeti veya Kazak Sovyet Sosyalistik Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler ve bunların aile mensupları hariç);

6) 664 sayılı ve 30 eylül 2011 tarihli (Kanun Hükmünde Kararnamelerin devlet sicili defterinde 7274 No altında kayıtlı) Kazakistan Cumhuriyeti sağlık Bakanı talimatı ile onaylanan yabancı uyruklu ve uyruksuz kişilerin Kazakistan Cumhuriyeti’ne girişlerini engelleyecek hastalıklar listesi konusu hiç bir hastalığın ne kendisinde, ne de aile mensuplarında bulunduğunu doğrulayan belge;

7) sabıka kaydı bulunup bulunmadığına dair belge.

Not: yetişkin olmayan çocuklar adına kanunen yetkili kişiler tarafından evraklar doldurulur.

Söz konusu evrakların kopyaları ile başvuruda bulunan kişi ile görüşen Dış İşleri Bakanlığının yurtdışındaki kurumlarında çalışan yetkili görevlinin raporu, evrakların sunulduğu tarihi takip eden 30 takvim günü içinde Kazakistan Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı aracılığıyla incelenmek ve ruhsat verilmek üzere Kazakistan Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı’na ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Komitesi’ne iletilir. Kazakistan Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı aracılığıyla evrakların geldiği tarihi takip eden 3 ay içinde Kazakistan Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Güvenlik Komitesi ruhsatları tanzim edilir.