Lisans alımı

Kazakistan ülkesinde belirli faaliyet türlerin gerçekleştirilmesi için lisans alımı gerekmektedir. Aşağıdaki alanlarda bazı faaliyet türleri lisansa tabidir:

1. sanayi;
2. atom enerjisinin kullanımı;
3. zehirli maddelerin kullanımı;
4. araç kullanımı;
5. narkotik maddelerin, psychotropic maddelerin, precursor kullanımı;
6. bilgi güvenliğin sağlanması;
7. operatif-arama önlemlerin alınması için özel teknik araçlar;
8. silahlanma, askeri araç ve bazı silah türlerin, patlayıcı maddelerin ve onların kullanımı ile yapılan ürün hacmi;
9. uzay kullanımı;
10. bilgilendirme ve iletişim;
11. eğitim;
12. medya araçları;
13. tarım;

14. sağlık hizmetleri;
15. gerçek ve tüzel kişilere servis verilmesi;
16. kumar biznesi;
17. veterinerlik;
18. adli-eksper;
19. kültür;
20. mali araçların yoğunlaşması ile ilgili finans alanında ve faaliyetinde;
21. mimarlık, şehircilik ve inşaat;
22. Kazakistan Cumhuriyeti devlet sembollerin imalatı;
23. Etil espirto ve alkol ürünün üretimi ve hacmi, tütün ürünlerin üretimi;
24. malların ihracatı ve ithalatı;
25. mal borsaları;
26. yağ ve gaz.

Lisans ve lisans ekinin alınması için (faaliyet alt bölümlerinin var olması halinde) lisans verme organına (faaliyet alanına göre işkolu yetkili organına) aşağıdaki dokümanlar sunulmaktadır: 
1) dilekçe;
2) aşağıda belirtilen faaliyetlуri gerçekleştiren tüzel kişiler için tüzük örneği (teyit için aslın ibraz edilmediği halinde noter tastikli tüzük örneği):
- mali alanında faaliyet ya da mali kaynakların konsantrasyonu ile ilgili faaliyet,
- sivil ve servis silahları ile mermilerinin dolaşımıyla ilgili faaliyet,
- uyuşturucu, psikoaktif maddeleri ve bunların öncüsü maddelerin dolaşımıyla ilgili olan faaliyet,
- koruma faaliyeti ile bağlantılı olan faaliyet;
3) tüzel kişi için, başvuruda bulunan tüzel kişinin devlet kaydı (yeniden kayıt) belgesi;
4) kimliğini gösteren doküman sureti – gerçek kişi için;
5) bireysel girişimci olarak başvuranın devlet tescil belgesi sureti (karşılaştırma için orijinallerin sunulmaması durumunda noter tasdikli) – bireysel girişimci için;
6) “elektronik hükümet” başlıklı ödeme ağ geçidi üzerinden yapılan ödeme harç olmak üzere belli faaliyet çeşitlerini gerçekleştirme hakkını veren lisans vergisinin ödendiği gösteren belge örneği;
7) başvuruda bulunanın Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında belirtilen durum ve düzende kalite kriterlerine uygun olduğunu gösteren belgeler.

Lisansı olan faaliyet türü içinde lisans ekinin alınması için aşağıdaki dokümanlar gerekmektedir:
1) dilekçe;
2) faaliyet alt türü için geçerli kalifiye taleplerine uygun olarak bilgi ve dokümanlar;
3) İbraz edilmesi Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarınca öngörülen diğer belgeler.

«Е-lisansın verilmesi»
«Е-lisansın verilmesi» devlet bilgi merkezi, lisans alımı için gerekli olan dokümanların elektronik ortamda İnternet üzerinden «Elektronik hükümet» portal aracılıyla kayıt formunu doldurarak sunulmasına imkan vermektedir. Ayrıntılı bilgi www.elicense.kz. internet sitesinde.

Lisans verme süreleri

  • gerekli dokümanlar sunulduğu günden itibaren en geç 15 iş günü içinde
  • en geç 30 iş günü içinde – nükleer enerji kullanım, mali alanlardında ve mali kaynakların konsantrasyonu, eğitim, petrol ve gaz alanlarında lisans için.

Lisan verenin, belirtilmiş sürede lisans başvurusunda bulunana lisansı ve (veya) lisans ekini vermediyse veya lisans ve (veya) lisans ekinin verilmemesi gerekçesini sunmaması durumunda onların verilme süreleri sona erdiği tarihten itibaren lisans ve (veya) lisans eki verilmiş sayılmaktadırlar. Lisans veren, lisans ve (veya) lisans ekinin verilme süreleri sona erdiği andan itibaren en geç 5 iş günü içerisinde lisans başvurusunda bulunana ilgili lisans ve (veya) lisans ekini vermek zorundadır. Aksi taktirde lisans ve (veya) lisans eki alınmış sayılmaktadırlar, lisans alınıncaya kadar lisansa tabi olan faaliyetin yasal olduğunu tasdikleyen doküman yerine ise lisans verenin dokümanları teslim aldığı tarihi belirten not ile liste sureti geçmektedir.

Lisanssız çalışma idari ve cezai yaptırımın uygulanmasına yol açabilir.

Kaynak: 16 Mayıs 2014 yılı tarih ve No 202-V numaralı Kazakistan Cumhuriyeti İzin ve Tebliğatlar Kanunu


Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı iletişim bilgileri:
Astana ş., Orınbor sk., No: 8, Bakanlıklar binası, 13. apartman girişi
Kançilarya tel.: +7 7172 740737, + 7 (7172) 74-02-01

E-mail: kanc@minjust.kz