Yatırım Preferansları

“Yatırımlar hakkında” KC Kanunu’na göre yatırımcı aşağıdaki imtiyazları alabilir:

1. Proje imtiyazları (öncelikli yatırım projeleri dahil):

 • ekipmanın, birleşen parçalarının, hammadde ve malzemelerin ithalatı sırasında Gümrük vergilerinden muafiyet;
 • sabit varlıklar için toplam yatırımın en fazla %30 tutarında ayni yardımlar (arsalar, binalar, tesisler, makineler ve ekipman, bilgisayarlar, ölçme ve ayar cihaz ve aletleri, taşıma araçları, üretim ve ev araç gereçleri).

2. Öncelikli yatırım projeleri* için imtiyazlar:

 • vergi imtiyazları: gelir vergisi – 10 sene için %0; arsa vergisi – 10 sene için %0; mülkiyet vergisi – 8 sene için%0;
 • inşaat ve montaj çalışmaları ve işletmeye açıldıktan sonra ekipmanın satın alınması için % 30 kadar yatırım teşvikleri;
 • vergi mevzuatı ve yabancı işçileri çalıştırması ile ilgili mevzuat için istikrar garantileri;
 • Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’nce belirtilen, yatırımcılar ile “bir pencere” prensibine göre işbirliği yapan yetkili organ tarafından yatırımlar için devlet desteği;
 • Yetkili organın, ilgilenen tüzel kişilerin yetkili organ ve yatırımcı arasında imzalanan yatırım kontratı uyarıncagarantili sipariş vermesinin sağlanması üzere yatırımcılara yardımcı olmasıdır.

*Öncelikli yatırım projeleri için kriterleri:

 • Öncelikli faaliyet türleri listesine uygunluk (Hükümet tarafından onaylanmaktadır)
 • yatırım miktarı 2 mln AHG’den fazla olan yeni kurulmuş tüzel kişi (AHG – Cumhuriyet Bütçesi Kanunu’nda onaylanan aylık hesap göstergesidir).

“Yatırımlar hakkında” KC Kanunu’nda aşağıdaki görevleri yerine getiren Yatırım ombudsman Enstitüsüöngörülmüştür:

 • Kazakistan Cumhuriyeti’nde yatırım faaliyetinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar ile ilgili yatırımcıların başvurularını incelemekte ve devlet organları ile işbirliği yapmakla birlikte sorunları çözmek için önerileri sunmaktadır;
 • yatırımcılara ortaya çıkan sorunları mahkeme dışında ve mahkeme öncesinde çözmeye yardımcı olmaktadır;
 • Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının mükemmellerştirilmesi konusunda önerileri hazırlamakta ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti’ne sunmaktadır.

Yatırım imtiyazlarının sağlanması ile ilgili tüm sorularınız için Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Yatırım Komitesi’ne başvurabilirsiniz.