İş yeri kaydı

Tüzel kişiliğin kurulması için ilk önce aşağıdakilerin yapılması gereklidir:

  • iş göçmeni için M4 kategori vizesini almak;
  • faaliyet konularına göre tüzel kişiliğin hangi şekilde kurulacağını seçmek;
  • kurulacak şirketin hangi işletme kategorisine ait olacağını belirtmek;
  • şirketin reorganizasyon veya katılma, ya da hisse ve pay satın alınma yoluyla kurulması halinde, anti-tekel devlet makamının izni alınması gerekli olup olmadığını belirtmek;
  • tüzel kişinin faaliyet konusu finansal hizmetlerin sunulması olursa, ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası’nın izni de gereklidir.

Kamu olmayan tüzel kişiler, faaliyetin ana amacı olarak gelir elde edilmesini kabul eden ticari tüzel kişilikleri kurma yoluyla girişimcilik faaliyetinde bulunma hakkına sahiptir.

Tüzel kişiliğin türleri ve şekilleri

Genel olarak, ticari tüzel kişilikler bir iş ortaklığı, anonim şirketi şeklinde kurulmaktadır. Kamu olmayan ticari tüzel kişilikler sadece iş ortaklığı ve anonim şirketi şeklinde kurulabilirler.

Girişimcilik kategorileri

Şirketin kurulması esnasında ortlama yıllık gelir miktarı, hem de temsilcilik ile şubelerin işçiler dahil olmak üzere işçi sayısı öngörülmelidir. Bu istatistik ve devlet desteğinin alınması için gereklidir.


Ortalama yıllık işçi sayısına ve ortlama yıllık gelir miktarına göre:

  • Mikro işletme - 15 kişi/ 30 000 AHG kadar;
  • Küçük işletme - 100 kişi/ 300 000 AHG kadar;
  • Orta işletme - 100-250 kişi/ 30 000 - 3 000 000 AHG arası;
  • Büyük işletme - 250 kişi/ 3 000 000 AHG üzeri.


Tüzel kişiliğin tescili Online