Hotels in Pavlodar

NameAddressPrice, from
Pavlodar Tourist JC
1, Toraygyrov Str., Pavlodar
+7(7182) 53 95 01
29$
Usadba Hotel

42, Limonnaya St., Pavlodar
+7(7182) 62 46 85
65$
Irtysh Hotel
79, Prof. Bekturov Str., Pavlodar
+7(7182) 99 09 77
81$
Nurtau Hotel
168 Satpayeva Str., Pavlodar
+7(7182) 32 08 85
59$