Бизнес-климаттың жайлылығы


Қазақстан инвесторлар үшін және кәсіпкерлік қызметті жүргізу жағдайларын арттыру үшін қолайлы бизнес-климат жасауға ерекше назар аударады.

Бүкіләлемдік банктің және Doing Business халықаралық қаржы корпорациясының халықаралық рейтингіне сәйкес 2016 жылы бизнесті жүргізудің жеңілдігі бойынша жалпы рейтингте Қазақстан 41-ші орын алады, оның ішінде «Миноритарлық инвесторларды қорғау» көрсеткіші бойынша - 25-ші орын, «Салық салу» - 18-ші орын.